Oferta

Nasza oferta to kompleksowe rozwiązania dla Twoich potrzeb energetycznych. Projektujemy i wykonujemy sieci napowietrzne oraz kablowe niskiego (Nn), średniego (SN) i wysokiego napięcia (NW). Wynajmujemy budujemy oraz modernizujemy stacje transformatorowe. Projektujemy i wykonujemy linie światłowodowe, farmy fotowoltaiczne oraz wiatrowe. Ponadto realizujemy prace związane z horyzontalnymi przewiertami sterowanymi HDD. Niezależnie od trudności i wyzwań, z którymi przyjdzie nam się mierzyć, znajdujemy innowacyjne i efektywne rozwiązania aby sprostać wymaganiom najbardziej wymagających klientów.

Technologie bezwykopowe

Horyzontalne przewierty sterowane HDD

USŁUGI

Przewierty horyzontalne umożliwiają wykonywanie różnego rodzaju instalacji takich jak wodociągi, kanalizacja, gazociągi, linie energetyczne czy telekomunikacyjne metodą bezwykopową (Technologie bezwykopowe)wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest wykonanie tradycyjnego, inwazyjnego  wykopu pod rury lub kable:na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie wykorzystanie metod tradycyjnych jest niemożliwe ze względu na istniejącą zabudowę. Gdy zachodzi potrzeba pokonania przeszkód w postaci traktów komunikacyjnych (ruchliwych szos, torów tramwajowych i kolejowych). Na terenach o gęstej sieci wodociągów, kanalizacji oraz linii energetycznych i telekomunikacyjnych. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest wykonanie poziomego przewiertu poniżej siatki instalacji. W przypadku przekraczania żeglownych rzek i kanałów bardziej opłacalne może być położenie instalacji pod dnem, niż budowa konstrukcji zawieszonej nad lustrem wody. Podczas prowadzenia instalacji przez tereny które ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe powinny zostać nienaruszone.

  • Przewierty sterowane (bezwykopowe przejścia pod przeszkodami terenowymi do długości 300m i średnicy φ 600
  • Wywóz bentonitu wraz z urobkiem z komór przewiertowych
  • Przeciski (kret)

 

Sieci Nn, SN i WN

Na każdym etapie projektu wkładamy wiedzę i serce, aby osiągnąć wyjątkowe efekty. Nasze poświęcenie w połączeniu z fachowym podejściem do pracy pozwala nam sprostać wszystkim oczekiwaniom klientów. Niezależnie od trudności wyzwań, z którymi przyjdzie nam się mierzyć, znajdujemy innowacyjne i efektywne rozwiązania

Budowa i modernizacja linii elektroenergetycznych

Linie napowietrzne

Elektroenergetyczne linie napowietrzne przesyłowe i rozdzielcze prądu przemiennego przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej.
Każda linia napowietrzna składa się: z konstrukcji wsporczych (słupów), izolatorów, przewodów (fazowych i odgromowych) oraz osprzętu liniowego. Jednak podstawowym elementem linii napowietrznej sa przewody robocze wiodące prąd elektryczny, mocowane do konstrukcji wsporczych za pomocą izolatorów oraz przewody odgromowe stanowiące ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi.Ze względu na funkcje jakie linie napowietrzne spełniają w procesie dostawy i rozdziału energii elektrycznej, rozróżnia się linie przeyłowe, przesyłowo-rozdzielcze i rozdzielcze oraz linie doprowadzające energię elektryczna bezpośrednio do odbiorców przemysłowych i indywidualnych. Każdy z wymienionych elementów linii napowietrznej wymaga szczególnego doboru i nieraz specjalistycznego montażu, w zależności od rodzaju i przeznaczenia, wpływów zewnętrznych oraz wymagań norm i przepisów. Linie napowietrzne prądu przemiennego budowane są na wszystkie napięcia nominalne stosowane w polskich sieciach elektroenergetycznych, tj. od 0,4 kV do 400 kV.

Linie kablowe

Każda linia kablowa składa się z ułożonego na wyznaczonej trasie kabla wielożyłowego lub ułożonych kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilku jedno- lub wielożyłowych kabli połączonych równolegle, łącznie z osprzętem przeznaczonym do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia linii, łączących urządzenia elektryczne jedno- lub wielofazowe albo jedno- lub wielobiegunowe. Zasady projektowania i budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych prądu stałego i przemiennego na napięcie znamionowe nieprzekraczające 110 kV oraz sygnalizacyjnych linii kablowych, zostały podane w normie N-SEP-E-004:2014.

Stacje transformatorowe

Wynajem tymczasowych stacji transformatorowch

W przypadkach gdy stacja jest potrzebna tylko na określony czas najlepszym rozwiązaniem jest jej wynajem. Poniżej przedstawiamy trzy podstawowe zalety wynajmu stacji transformatorowej: Po pierwsze, stacje przeznaczone do wynajmu są często dostępne „od ręki” (produkcja stacji stacjonarnych może zająć nawet do 12 tygodni).Po drugie, mobilne stacje transformatorowe są uniwersalne (m. in. dzięki stosowaniu półpośredniego układu pomiaru energii oraz różnej konfiguracji odpływów w rozdzielnicy nN).Po trzecie, wynajem stacji to rozwiązanie znacznie tańsze niż jej zakup.

  • Dostawa i instalacja we wskazanym miejscu
  • Kompleksowa obsługa w zakresie konserwacji, przeglądów
  • Projektowanie i pomiary

Modernizacja stacji transformatorowych

Warianty modernizacji dotyczą dwóch niezależnych elementów planowania: określenia możliwości lokalizacyjnych oraz technologicznych. Pierwsze dotyczą terytorialnego położenia przedsięwzięcia, drugie różnych sposobów rozwiązywania przewidywanych funkcji technologicznych. Wariantowość lokalizacyjna jest domeną dużych przedsięwzięć gospodarczych oraz inwestycji o charakterze liniowym. Warianty technologiczne dotyczą wszystkich planowanych inwestycji. Warto podkreśli, że stacje elektroenergetyczne to jedne z najważniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To w nich odbywa się rozdział i zmiana napięcia przesyłanej energii elektrycznej, co pozwala rozprowadzać ją liniami najwyższych i wysokich napięć po całym kraju.

budowa stacji transformotorowych

Stacje transformatorowe pełnią kluczową rolę w przesyłaniu energii elektrycznej ze źródeł wytwarzania np. elektrowni do odbiorcy. Aby system ten działał niezawodnie konieczne jest przeprowadzanie napraw i modernizacji stacji. Modernizacja przedmiotowa polega na wymianie zużytych urządzeń elektrycznych. Jej głównym celem jest poprawienie skuteczności funkcjonowania stacji transformatorowych. Dzięki temu zachowana jest niezawodność dostawy energii elektrycznej do odbiorców – zarówno indywidualnych, jak również tych prowadzących usługi oraz niewielkie firmy przemysłowe. Do prac modernizacyjnych zaliczyć można rozbudowę budynków stacji nastawni z pomieszczeniami pomocniczymi, remont wieży o konstrukcji kratowej dla potrzeb monitorowania obiektów. Ważne jest również odremontowanie stanowiska napowietrznej baterii kondensatorów równoległych oraz stanowiska transformatora potrzeb własnych. Konieczne jest również kontrolowanie urządzeń nastawczych, zabezpieczeń i urządzeń zasilania

OZE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Jesteśmy dumni z naszej zaangażowanej postawy wobec ochrony środowiska. Wszystkie nasze projekty są przemyślane pod kątem wpływu na naturę i społeczeństwo. Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, które pozwalają nam działać w zgodzie z naturą i wykorzystywać zieloną energię w naszych inwestycjach.

  • Wykonujemy prace energetyczne przy budowie farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budujemy magazyny energii.
  • Na życzenie klienta realizujemy również kompleksowe projekty budowy farm OZE pod klucz.

 

budowa farm fotowoltaicznych

Wydzierżaw nieużywany grunt lub zainwestuj w farmę fotowoltaiczną, wspieraj ekologiczne metody pozyskiwania prądu i ciesz się dochodem z energii słonecznej przez lata.Otwórz się na nowe rynki i stwórz dla swojej firmy nowe źródło dochodu. Zarabiaj na produkcji energii elektrycznej z własnej instalacji fotowoltaicznej / farmy lub wejdź w biznes elektromobilności. Połącz obie usługi, zwiększając swoja konkurencyjność na rynku.

budowa farm wiatrowych

W ustawodawstwie polskim farmą wiatrową określana jest jednostka wytwórcza lub zespół tych jednostek wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru, przyłączonych do sieci w jednym miejscu przyłączenia.Zwykle jest to instalacja złożona z wielu turbin wiatrowych. Skupienie turbin pozwala na ograniczenie kosztów budowy i utrzymania oraz uproszczenie sieci elektrycznej.Farmy wiatrowe mogą być lokowane na lądzie lub poza lądem. Pierwszą farmę wiatrową zbudowała amerykańska firma U.S. Windpower (później Kenetech) w 1980 roku na zboczach Crotched Mountain w południowym New Hampshire. Farma składała się z 20 turbin o mocy 30 kW każda.

Telekomunikacja światłowodowa

budowa traktów światłowodowych

Telekomunikacja światłowodowa – dział telekomunikacji zajmujący się przekazem informacji za pomocą techniki optycznej (światłowodów). Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej wymagają dużej precyzji, wiedzy, uprawnień np.: budowlanych i znajomości nowoczesnych technologii. Dlatego muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanych fachowców. Projektowanie oraz budowa sieci światłowodowych pozwala na umożliwienie szybszej transmisji danych czy zdecydowane zwiększenie jakości i bezpieczeństwa sygnału. Dzięki nowej sieci światłowodowej klient zyskuje: potężny przepływ danych, stabilność łącza, bezpieczeństwo i poufność, niewielki rozmiar sieci, gwarancję jakości przepływu danych, technologię na wiele lat.

Komu są dedykowane sieci światłowodowe? Odbiorcami usługi mogą być wszystkie osoby czy instytucje wymagające stabilnego i bezpiecznego transferu danych. Swoją ofertę projektowania i budowy sieci światłowodowych kierujemy do: małych firm, średnich przedsiębiorstw, dużych korporacji, organów administracji publicznej i rządowej, organów pozarządowych – np. podmiotów edukacyjnych (uczelnie), placówek kulturalnych (kina, teatry), operatorów sieci internetowych np. (Orange Polska, T-Mobile, Polkomtel).